fiilSiil

muidujuhm

jueves, mayo 25, 2006

haiguste ravist

Nii leebe nii
leebe on kana
hommikul munadelt tõustes
kaagaga
taagaga varvastel
vanad on pennil
veel
koiduga kukk edvistab
silm laes süttib
teradest tungal
tungal-
teradest leebe
nii leebe
on meel

martes, mayo 16, 2006

kurat muudkui kurameerib.
Jutukas ja joviaalne
kuramus on kuulu järgi
päris kuradi normaalne.
Ta ei kahtle, ta ei kärgi,
nurgas nortsakil ei nuuksu,
nõmedalt ei vaju nõtku.
---
* Betti kingitus...

domingo, mayo 14, 2006

juurteta pole ka õisi...

viernes, mayo 12, 2006

öö tagant kuuldus:

Sokrates rikub seadust sel viisil, et ei usu jumalaid, vaid usub jumalaid...

nuritöö ja laristus


Maitea nüüd, paljud teist viitsivad pääle valmisnäritud mulli ka juhtkohtlusele oma aivavähenevat vabamehepääva kulutada, aga üks huvitav lektüür on mul asjasthuvitatud kohtlihtlastele välja pakkuda küll -- silmkinnileit näide siia:

X RIIGIKOGU STENOGRAMM
VII ISTUNGJÄRK

Kolmapäev, 15. veebruar 2006
Kell 13.00
Infotund

Aseesimees T. Varek Tere päevast, austatud Riigikogu! Tere päevast, austatud ministrid! Palun kohaloleku kontroll, lugupeetud kolleegid!

Kohale registreerus 36 Riigikogu liiget, puudub 65.

Alustame tänase infotunniga. Infotunnis osalevad meil valitsusliikmetest justiitsminister härra Rein Lang, kultuuriminister härra Raivo Palmaru ja rahandusminister härra Aivar Sõerd. Tänaseks on eelnevalt registreeritud meil kaheksa küsimust ja alustame esimese küsimusega.

Kolleeg Andres Herkel, palun härra justiitsministrile härra Langile küsimus. Palun, härra Herkel!

A. Herkel Aitäh, härra juhataja! Austatud minister! Paljude meie jaoks seondub korruptsiooni teema niisuguste naljakate deklaratsioonide regulaarse täitmisega, kus igasuguseid asju tuleb üles loetleda, aga suuremad kalad tihtipeale ujuvad vabas vees...

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

kahandusministeerium teatab

11.05.2006
Valitsus otsustas tänasel istungil lükata edasi 1. juuliks 2006 planeeritud alkoholi ja sigarettide ning 1. jaanuariks 2007 planeeritud erimärgistatud kütuse aktsiisi tõus 1. jaanuarile 2008. Lisaks otsustati alates järgmisest aastast aktsiisist vabastada Eestis kalalaevas kalastamiseks kasutatav eriotstarbeline diislikütus ja kerge kütteõli.

Aktsiisitõusude edasilükkamine vähendab riigi poolt tekitatavat inflatsioonisurvet ning aitab täita eurole ülemineku hinnastabiilsuse kriteeriumi. Aktsiisimäärade tõusu edasilükkamise korral väheneb inflatsioon eeldataval hindamisperioodil (2006. a. mai kuni 2007. a. aprill) 0,52 % võrra, so 3,3 %lt 2,8%le.

Eestis kalastamiseks kasutatava eriotstarbelise diislikütuse ja kerge kütteõli aktsiisist vabastamine on vajalik võrdsete konkurentsitingimuste loomiseks kaluritega, kes kalastavad väljaspool Eesti territoriaalvett, viimastel on õigus kasutada aktsiisivaba kütust kehtiva seaduse alusel.
2006. aastal vähendaks aktsiisitõusude edasilükkamine riigieelarve tulusid 75 miljoni krooni ja 2007. aastal 535 miljoni krooni võrra. Eestis kalastamiseks kasutatava eriotstarbelise diislikütuse ja kerge kütteõli aktsiisist vabastamisel väheneb riigieelarve laekumine 2007. aastal maksimaalselt 5 miljonit krooni.

Aktsiisitõusu edasilükkamist sätestav alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse muutmise seadus jõustub 1. juulil 2006, kalurite kütuse aktsiisivabastuse sätted 1. jaanuaril 2007.

Lisainformatsioon:

Laksupoliitika osakond
Kahandusministeerium

http://www.fin.ee/

---------
kohalik juhmkritseldus - las tapavad end mÖnuga -- haiglad ongi ülekoormatud, kiirabil ja tuletõrjel järjekord 2 aastat... ütesõnaga - pole Inimest pole probleemi, tiate juküll, aja loost...

Jelagu jeuro ja jeuroobad!

jueves, mayo 11, 2006

hologramm faustist


Siinse peldiku valdaja unepesa lektüüriks on juba mitu õhtut-hommikut Madissoni Tiidu HOLOKAUST. XX sajandi masendavaim sionistlik vale. Vana loeb üle mu õla kaasa, muide – ja tema kõikenägend silm isegi säratab sealjuures: mõtle järele, võib-olla see ainult ei näi nõnda, vaid osutub paratamatuseks, et ihaldatakse seda, mis puudub, ega ihaldata siis, kui puudust ei tunta …..

Madissoni Tiidust olen rohkem teadma hakand alles viimatisel, uwwe wabba riigi ajal. Tol korral mil ta siberi kinnimajja torgati (ja kui seepääle ärksamad hinged draamamaja ees allkirju korjasid) olin veel sooja vee ja saunaseebiga ajupestud Nõukogude Noor. Perifeeriast. Minuni keelatud käsikirjad ei ulatunud (küll aga wiruärilaste kraam – soo liikus vabalt). Armastasin aja lugu. Tuul armastusel mudugi oma sentimentaalne põhjusrida – sisemaal loodud müüt avamaal tundmata jäänud ajalooõpetajast isast, meetrite kaupa romaane, emasse aastakümnetetagusest vaikimiseks söövitatud küüditamishirm… See selleks nigu ööldakse. Ühesõnaga esikorda märkasin Madissoni Tiitu tõsisemalt vaadata siis kui ta mede praeguste esade poolt wabba riigi (mille ketis ka kirjutaja südamest vabadust sõnus) nn kukutamisekatse pärast kinnimajja torgati. Ajukäärude vahele tekkinud vastuolumulgust puistus pahna pestud lokkide alla. Miks? Miks osutub väidetavalt vastandliku ideoloogiaga riigis dissidendiks kuulutatud tegelane dissidendiks ka meite umma, väidetavalt vabade eestlaste vabas riigis?
..............................................................................................
Nii et esad, kes te enda kummlaudil diploomasid harituseks peate -- keelan-käsen-poon-ja-lasen-poliitika tingib täiendavate kinnimajakohtade ehitamise vajaduse… või ei tingi ka? Kriminaale ju asutakse valimatult vabadusse puistama – ju tehakse ruumi vastumeelsuslastele... näädsa, ikkagist on diploomadel alglooma tarkus taga, see Sekeldaja seletus laiendatud malemängu tundmisest…

martes, mayo 09, 2006

ummad geenijätkud

on aegade jooksul päid palju valutama pannud. Valud tulevad vasakult. Vasakpoolsus on sisse imetud emapiimaga. Kõik Taavetid sääti ojale (!) hulpima. Et Kuningad nad leiaksid...

Seesegane jutt päädib konstateeringuga (kantseleistikus) -- armasta oma lapsi, ja nemad armastavad sind. Ajal pole tähtsust. Aeg on olematu. Väljamõeldis. Illusioon. MATRIX / said aru? n u l l . m i t t e m i s ki . ikkaeisaandsaaru... kallistan ;)/

lunes, mayo 08, 2006

sööt

edasiviiv sööt
poordist tulnud litter
laokil litter
pettemanööver
väravapostist tulnud litter
möödalöök
vindiga pealelöök
võimalus togida
pealelöögivõimalus
väravavahilt tulnud löök
edasiviiv sööt
poordist tulnud litter
laokil litter
pettemanööver
väravapostist tulnud litter
möödalöök
vindiga pealelöök
võimalus togida
pealelöögivõimalus
väravavahilt tulnud löök
edasiviiv sööt
poordist tulnud litter
laokil litter
pettemanööver
väravapostist tulnud litter
möödalöök
vindiga pealelöök
võimalus togida
pealelöögivõimalus
väravavahilt tulnud löök
…………………………………………………………….

hästiväga

väsinud. Suvi saab kohe otsa, Jaani nimelise päävaga nimmelt, a mina ikke veel orjan. Möödundaastane maksupöörupäev oli 2. mail. Ju nad tänavu leiutavad, et varembini. Nonde otseste andamite baasil. A kaudsed? Kaudsed kerkivad ühtkaldu juba seetõttu, et sool kaardil kus asume (me Sinuga -- tahad või ei taha) on ka harva esindatud kodanikkonnal //vt Wabba riigi asustustihhedust, st otsi ise mööda wirutuaali, maimäleta kelle lehel need vigurid olid// vajadus //vt - Sekeldaja alt alateema Vabadus - alalõik: vajadused//ühistranspordi kasutamise võimaluseta jäetuna liikuda punktist A punkti B (kivilinn tuu kõrval umma pooletunniste intervallide-võimalusetega NB! tempo "tule eile meile" kõrval käkimull); bushshi juhmusest ja meiteummakadakasaksade ahnusest rääkimata. Tiate, et misasi on aktsiis? Fossiilsete kütuste oma mõtlen... Mia tian. Täitsa persega. Eriti olu korras kus põhja puudutav remont jõudis kätte aasta pärast vajadust ja siis juba vastavalt remontijate vajadustele. A õhuautu, millele http://vaher.blogspot.com/ regab (SUUR srii -- nää, ei küsind kas võib...), on vist ärkeelat. Ehkki ekvivalendinummerit kaedes tekkis tunne - saame seekordki hakkama.
Kui ma kogu selle sÜstemi pääle mÖtlen (isegi nii leebelt nigu Sekeldaja), siis läheb süda täis. Üle ääre täis. Kuseks? Oksendaks? Jalutasin hoopis. Ja ei säti täämbe õdagu äratajat. Kaalutletud keskmisest lähtuvalt... ;) Ei saand aru? Mudugi ei saand, saan aru. Sõnade hulk aina väheneb, sõnade tähendus kuivab kokku. A mina va lontrus mängin. Sõnadega. Olemasoluvõimalusega. Lihzalt...

Nu misma wirran tglt. Kressid vihuvad kasvada. Viiendamal korral. Siniliiljad ja muud sitikad siristavad. Kuused on küll keemiavihmast kõrbend ja männid vaatavad kahtlevalt, omete kerkivad saiatainana. Ja naabrititt räägib vaatamata oma aintaastasele olemasolukogemusele täitsa asjalikku juttu. Ummad geenijätkud? Nuu... see on koht kekutada! Vaadake esi ja tehke järele... ;)

MidaVana pajatab ( Temast me eip kõnõlõ kodakorda, Tema tahab jätkuvalt kohalikuks jummeliskiks kurask, seeasemel et jõuda jumalikuks obeliskiks...)? :
Loova mängija ehk Avastaja vastandiks on mängija, kes väljakul lihtsalt seisab, leides, et "teada puha, mis tuleb, sest mulle on korra juba söödetud"...
------------------
prse! Jälle telehvoon pinises. Ja lõng katkes. Müügimehed, täpsemalt küll naised vaeseksed, kes mu salastatud kodutelehvuunile (nummerinäitajaga ja ärtundmisindikaatoriga;)) müügipakkumist üritavad iga päiv nii korda faiv...